Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Webová analytika

Webová analytika

Sběr dat je podstatný. Sběr dat o chování návštěvníku na vašem webu je zásadní. Služba webová analytika vám odhalí přesné chování vašich online uživatelů, což vám umožní lépe zacílit na jejich potřeby.

Co nabízíme?

 • Měření návštěvnosti: Dozvíte se, kolik lidí vaše stránky navštěvuje, kde tráví nejvíce času a co je nejvíce zajímá.
 • Analýza chování návštěvníků: Mapujeme cesty uživatelů po vašem webu – na co reagují více a na co méně.
 • Zdroje návštěvníků: Identifikujeme, zda uživatelé přicházejí z vyhledávačů, sociálních sítí nebo jiných webů.
 • Optimalizace konverzí: Analyzujeme, kolik návštěvníků naplnilo vaše online cíle, a pomáháme vám tyto cíle maximalizovat.
 • A/B a více variantní testování: Nabízíme řešení pro testování různých verzí vašeho webu, abyste zjistili, co vaše návštěvníky nejvíce osloví.
 • Mobilní analytika: Pomáháme vám optimalizovat zážitek pro všechna zařízení a jejich uživatele.

Proč si vybrat naši službu?

Náš expertní tým se specializuje na webovou analytiku – používá nejnovější nástroje a techniky, aby bylo vaše online prostředí co nejeefektivnější. Máme pro data vášeň a tu využíváme k vašemu růstu a prosperitě v digitálním světě.

 

Audit webů

Kvalitní webová stránka je základem každého úspěšného online podnikání. Ať provozujete e-shop, blog nebo korporátní stránky, jejich optimální fungování je nezbytné pro dosažení vašich cílů. Audit webů je služba, která poskytuje hloubkovou analýzu vaší webové stránky, identifikuje slabiny a nabízí konkrétní řešení pro jejich odstranění. Ujistěte se, že váš web je technicky bezchybný, uživatelsky přívětivý a efektivně vyladěný pro vyhledávače.

Co je webový audit? 

Audit webů (webový audit) je proces zkoumání a analýzy webové stránky s cílem posoudit její kvalitu, funkčnost, použitelnost a další aspekty, které mohou mít vliv na její výkonnost a efektivitu. Cílem auditu je identifikovat oblasti, ve kterých může být webová stránka vylepšena, a poskytnout doporučení pro provedení těchto vylepšení.

K čemu se webový audit používá?

 • Identifikaci a řešení problémů nebo nedostatků na webové stránce.
 • Optimalizaci pro vyhledávače a zlepšení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání.
 • Zlepšení uživatelského zážitku a zvyšování konverzí.
 • Zajistění, že webová stránka je v souladu s nejlepšími praxemi a standardy daného odvětví.
 • Měření a sledování výkonu webové stránky v čase.

V praxi může audit webů poskytnout cenné informace, které mohou podpořit rozhodovací procesy ohledně investic do vývoje, redesignu nebo marketingových strategií pro webovou stránku.

V rámci webového auditu nabízíme:

 • Technický audit: Zkoumáme technické aspekty webové stránky, jako jsou rychlost načítání, responzivita, kvalita kódu, struktura URL a další.
 • SEO (optimalizace pro vyhledávače) audit: Vyhodnotíme, jak dobře je webová stránka optimalizována pro vyhledávače. Součástí SEO auditu je analýza klíčových slov, mega tagů, kvality obsahu, interních a externích odkazů a dalších relevantních faktorů.
 • UX (uživatelská zkušenost) a UI (uživatelské rozhraní) audit: Zkoumáme, jak snadno a intuitivně se návštěvníci na webu pohybují a jak interagují s jeho obsahem. Součástí UX a UI auditu je hodnocení designu, struktury a celkového uživatelského zážitku.
 • Audit obsahu: Posuzujeme kvalitu, relevanci a organizaci obsahu na webové stránce.
 • Bezpečnostní audit: Hledáme na webové stránce případné zranitelnosti a bezpečnostní hrozby.
 • Sociální média a marketingový audit: Hodnotíme, jak efektivně je webová stránka propojena s platformami sociálních médií a jak dobře fungují marketingové strategie.

 

A/B testování

Chcete-li zvýšit efektivitu svého webu a dosáhnout lepších výsledků, A/B testování je ideální nástroj, jak toho dosáhnout. Optimalizujte na základě faktů, nikoli pouhých předpokladů.

Co je to A/B testování?

A/B testování je jednoduchá, ale mocná metoda, která vám umožní porovnat dvě verze webové stránky či aplikace a zjistit, která z nich lépe plní vámi stanovené cíle. Jak to funguje? Máte „A“ verzi – vaši aktuální webovou stránku nebo aplikaci, a „B“ verzi – alternativní verzi s jedním konkrétním změněným prvkem (např. barvou tlačítka, textem výzvy k akci nebo designem obrázku).

Za pomoci A/B testování poté polovině vašich návštěvníků ukážete verzi A a druhé polovině verzi B. Na základě sledování jejich interakcí můžete určit, která verze je pro vaše uživatele atraktivnější a jaká varianta vám přináší lepší výsledky – ať už se jedná o prodeje, registrace, stahování nebo jiné konverzní akce.

Je ale důležité zmínit, že A/B testování má relevantní výsledky pouze v případě vyšší návštěvnosti webu.

Proč používat A/B testování?

 • Zvýšení konverzí: Malá změna může mít velký dopad na to, kolik lidí na vašem webu nakoupí, zaregistruje se nebo stáhne vaši aplikaci.
 • Větší návratnost investic: Optimalizujte svůj web nebo aplikaci na základě skutečných dat, nikoli pouze odhadů.
 • Lepší pochopení vašich uživatelů: Dozvíte se, co vaše cílová skupina preferuje a co ji motivuje k akci.
 • Snižování rizika: Předtím, než provedete větší změny, můžete je otestovat a ujistit se, že skutečně přinesou pozitivní výsledky.