Oracle

K využití databáze Oracle se sahá většinou v případech velkých a náročných business aplikací ve velkých společnostech.

V případě databáze Oracle je tedy třeba počítat se značnými náklady na zakoupení tohoto systému. Výhody Oracle spočívají především v dobré škálovatelnosti, vysokém výkonu a mnoha možnostech, jak zpracovávat firemní i soukromá data. Tento systém pracuje na více platformách. Poslední vyvinutou verzí je Oracle Database 12c, tedy systém, podporující jazyk SQL, ale také jeho proprietární rozšíření společnosti Oracle. Podporovány jsou také objektové databáze a další. Samozřejmostí je dobrá podpora PLSQL, práce s XML a dalšími typy dat.

Oracle pro celou firmu

Společnost Oracle nabízí řešení různých vnitropodnikových úloh, a to pro rozličná odvětví a vrstvy podniku. Především je to řešení pro vedoucí pracovníky, dále pak pro marketingové profesionály, personalisty, zákazníky, technologické a IT pracovníky, partnerské, zákaznické a uživatelské komunity.

 

Chci probrat možnost spolupráce