Ochrana osobních údajů

Infodoložka ve vztahu ke klientům

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bartvisions s.r.o., se sídlem M. R. Štefánika 660, 565 01 Choceň, IČ: 07522282. Zpracovatelem, který zpracovává pro správce osobní údaje, je Michaela Bartáková. Zpracovatele můžete kontaktovat přes e-mail na michaela@bartvisions.cz či telefonicky na čísle +420 736 512 566
 2. Vaše osobní údaje budou zpracovány jen pro provedení kroků před uzavřením smlouvy či pro účely následného splnění smluvních povinností (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), či, v případě uzavření smlouvy, pro splnění jiných právních povinností (právní základ – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 3. Vaše osobní údaje budou v případě uzavření smlouvy poskytnuty těmto příjemcům:
  • Michaele Bartákové coby zpracovateli
  • Apple Inc. (interní cloudová úložiště)
  • THINline s.r.o. (interní servery)
  • Solitea Česká republika, a.s. (idoklad.cz – cloudové účetnictví)
  • Daně OK, s.r.o.
 4. V případě uzavření smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu její účinnosti, a následně, dle lhůt pro účely plnění zákonných povinností (např. účetních či daňových). Po uplynutí zákonných lhůt budou vymazány.
 5. Budete-li mít další dotazy ke zpracování osobních údajů, je našípovinností Vám na ně odpovědět.