Obsahová strategie

Dlouhodobý plán na tvorbu obsahu napříč všemi komunikačními kanály. Od vlastního webu, blogu až po sociální sítě. Součástí obsahové strategie mohou být i videa nebo tištěné materiály. Měl by v něm být zahrnutý jak interní, tak externí obsah. Obsahová strategie se často řídí tzv. pyramidou obsahové strategie.