XHTML

Xtensible Hyper Text Markup Language, zkráceně XHTML je programovací jazyk, který vychází ze základního jazyka HTML. Umožní uživateli tvorbu a interpretaci dokumentů www i mimo klasický webový prohlížeč v rámci určitého systému, například za využití WAP.