Anchor text

Text, přes který je veden hypertextový odkaz.