Algoritmus vyhledávače

Systém hodnocení popularity indexovaných webových stránek k danému klíčovému slovu. Vyhledávače často mění své algoritmy, protože je jejich hlavní prioritou zobrazovat vždy co nejpřesnější výsledky vyhledávání.