Duplicitní obsah

Obsah vyskytující se na více adresách. Hrozí za něj postihy od vyhledávačů.