Frontend

Označení vyjadřující část webové aplikace, která je viditelná uživatelům. Pojem vznikl spojením dvou anglických slov front a end = přední část. Opakem je backend.