Backend

Tímto pojmem se označuje ta část webové aplikace, která slouží k úpravám webu a zpracování dat. Slovo vzniklo spojením dvou anglických slov back a end = zadní část. Opakem je frontend.