Ganttův diagram

Ganttův diagram se používá především v oboru projektového řízení. Jeho prostřednictvím projektoví manažeři plánují posloupnost projektů. Ganttův diagram toto plánování umožňuje v grafické a přehledné formě a je díky němu na první pohled vidět časový plán celého projektu.