Joomla

Joomla je kvalitním a velmi propracovaným publikačním systémem, sloužícím pro zveřejňování různých informací v prostředí internetu. Tento jazyk je napsán v PHP jazyce a pracuje s databází MYSQL. Řadí se mezi velmi úspěšné open source CMS systémy.