JPEG

Grafický formát, který se využívá zejména u obrázků. JPEG umožňuje algoritmové snížení velikosti a je ztrátově komprimovaný. Nejčastějšími příponami tohoto formátu jsou: jpg, jpeg, jfif nebo jpe.