Klíčová slova

Keywords nebo zkráceně KW označují slova, která uživatelé v souvislosti s konkrétním webem vyhledávají.