Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Hotspot

Bod pro okamžité připojení k bezdrátové síti.

Další pojmy

Halfbanner

Slouží jako reklamní prvek, odkazující formou malého obrázku na určitý web. Rozměry tohoto polovičního banneru jsou 234 x 60 pixelů.

Harddisk

Harddisk je komponent počítače, jehož hlavním účelem je ukládání dat a informací. V současné době disponují harddisky velmi vysokou kapacitou a hlavní jednotkou se stává Terabyte namísto původního Gigabyte. Harddisk může být umístěn ve slotu uvnitř PC, ale výjimku již netvoří ani externí pevné disky.

Hardware

Technické vybavení počítačů a notebooků.

Homepage

Domovská stránka, tedy hlavní strana webových stránek či prezentace.

Hotspot

Bod pro okamžité připojení k bezdrátové síti.

HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol.

Hypertextový odkaz

Je část textu, obrázek nebo jakékoliv místo na stránce, které je provázáno s jinou stránkou na stejném serveru nebo jiném serveru kdekoliv v internetu.

Heat mapa

Počeštěný pojem Heat mapa (anglicky heatmap) nebo také teplotní mapa je často používaný a účinný nástroj, který pomáhá odhalit slabiny a naopak také silná místa webu. Pomocí Heat mapy zjistíme chování návštěvníků v rámci vybraných URL adres webu na základě barevné intenzity, která znázorňuje množství kliků na konkrétní místa.

HTTPS

Z anglického Hypertext Transfer Protocol Secure, jedná se o nadstavbu protokolu HTTP. HTTPS využívá protokol HTTP společně s protokolem SSL nebo TSL a jedná se o zabezpečenou komunikaci mezi webovým prohlížečem a serverem.

HTML

HTML znamená "HyperText Markup Language" (značkovací jazyk hypertextu) a jedná se o základní stavební prvek webových stránek. Je to značkovací jazyk, což znamená, že se používá k popisu struktury a obsahu webových stránek pomocí speciálních značek. Tyto značky definují různé elementy na stránce, jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy, obrázky, seznamy a mnoho dalšího. HTML umožňuje strukturovat obsah webových stránek a definovat, jak mají být jednotlivé části stránky vizuálně zobrazeny. Pro vizuální prezentaci obsahu se často používají kaskádové styly (CSS), které oddělují prezentaci od struktury a umožňují vytvářet sofistikovanější a estetičtější webové stránky. Webové prohlížeče zpracovávají HTML kód a zobrazují webové stránky podle instrukcí obsažených v tomto značkovacím jazyce. HTML je základním kamenem pro vytváření webových stránek a je nezbytným nástrojem pro každého, kdo se zabývá vývojem webu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z