Halfbanner

Slouží jako reklamní prvek, odkazující formou malého obrázku na určitý web. Rozměry tohoto polovičního banneru jsou 234 x 60 pixelů.