Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol.

Další pojmy

Halfbanner

Slouží jako reklamní prvek, odkazující formou malého obrázku na určitý web. Rozměry tohoto polovičního banneru jsou 234 x 60 pixelů.

Harddisk

Harddisk je komponent počítače, jehož hlavním účelem je ukládání dat a informací. V současné době disponují harddisky velmi vysokou kapacitou a hlavní jednotkou se stává Terabyte namísto původního Gigabyte. Harddisk může být umístěn ve slotu uvnitř PC, ale výjimku již netvoří ani externí pevné disky.

Hardware

Technické vybavení počítačů a notebooků.

Homepage

Domovská stránka, tedy hlavní strana webových stránek či prezentace.

Hotspot

Bod pro okamžité připojení k bezdrátové síti.

HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol.

Hypertextový odkaz

Je část textu, obrázek nebo jakékoliv místo na stránce, které je provázáno s jinou stránkou na stejném serveru nebo jiném serveru kdekoliv v internetu.

Heat mapa

Počeštěný pojem Heat mapa (anglicky heatmap) nebo také teplotní mapa je často používaný a účinný nástroj, který pomáhá odhalit slabiny a naopak také silná místa webu. Pomocí Heat mapy zjistíme chování návštěvníků v rámci vybraných URL adres webu na základě barevné intenzity, která znázorňuje množství kliků na konkrétní místa.

HTTPS

Z anglického Hypertext Transfer Protocol Secure, jedná se o nadstavbu protokolu HTTP. HTTPS využívá protokol HTTP společně s protokolem SSL nebo TSL a jedná se o zabezpečenou komunikaci mezi webovým prohlížečem a serverem.

HTML

HTML znamená "HyperText Markup Language" (značkovací jazyk hypertextu) a jedná se o základní stavební prvek webových stránek. Je to značkovací jazyk, což znamená, že se používá k popisu struktury a obsahu webových stránek pomocí speciálních značek. Tyto značky definují různé elementy na stránce, jako jsou nadpisy, odstavce, odkazy, obrázky, seznamy a mnoho dalšího. HTML umožňuje strukturovat obsah webových stránek a definovat, jak mají být jednotlivé části stránky vizuálně zobrazeny. Pro vizuální prezentaci obsahu se často používají kaskádové styly (CSS), které oddělují prezentaci od struktury a umožňují vytvářet sofistikovanější a estetičtější webové stránky. Webové prohlížeče zpracovávají HTML kód a zobrazují webové stránky podle instrukcí obsažených v tomto značkovacím jazyce. HTML je základním kamenem pro vytváření webových stránek a je nezbytným nástrojem pro každého, kdo se zabývá vývojem webu.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z