HTTP

HTTP je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol.