KPI

Se zkratkou KPI se v marketingovém světě setkáte na každém rohu. Používají ji obchodníci, lidé z marketingu a občas je možné ji zaslechnout dokonce z kanceláře programátorů. Jedná se totiž o jednu z nejdůležitějších metrik, podle které poznáte, jak se vaší firmě daří. KPI je zkratka slov Key Performance Indicator. Přeložit to můžeme jako ukazatel výkonnosti či klíčové metriky.

KPI může mít několik ukazatelů od finančních až po spokojenost zaměstnanců. Metrikou KPI tak můžeme měřit například:

  • obrat,
  • velikost finanční rezervy,
  • fluktuace zaměstnanců ve firmě,
  • počet žen na pracovních i vedoucích pozicích,
  • podíl společnosti na trhu,
  • počet vracejících se zákazníků,
  • efektivita práce z pohledu doby dodávek či prodaných produktů,
  • atd…

KPI si může každá firma nastavit vlastí pomocí analytických nástrojů (například Google Analytics). Za delší časové období pomáhá KPI vyhodnotit efektivitu firmy a nastavit případné potřebné změny pro vyšší výkon a zisk.