Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Konverze

Jedná se o předem definovanou akci návštěvníka webu, typicky se může jednat o nákup, případně o zaregistrování se na stránky.

Další pojmy

Klíčová slova

Keywords nebo zkráceně KW označují slova, která uživatelé v souvislosti s konkrétním webem vyhledávají.

Komprese

Zabalení, sbalení dat, za účelem získání více pracovního prostoru a větší rychlosti při práci se soubory, složkami a aplikacemi. Komprese se provádí s pomocí speciálních programů, mezi ty nejznámější současnosti se řadí nesporně WinRar a WinZip.

Komprimace

Komprimace je obdobou komprese, jen se při ní využívá komprimačního algoritmu. Slouží rovněž k zmenšení objemu dat, k zabalení datových souborů za účelem lepší práce s nimi. Komprimace umožňuje zabalení souboru a jeho opětovné snadné rozbalení.

Konverze

Jedná se o předem definovanou akci návštěvníka webu, typicky se může jednat o nákup, případně o zaregistrování se na stránky.

KPI

Se zkratkou KPI se v marketingovém světě setkáte na každém rohu. Používají ji obchodníci, lidé z marketingu a občas je možné ji zaslechnout dokonce z kanceláře programátorů. Jedná se totiž o jednu z nejdůležitějších metrik, podle které poznáte, jak se vaší firmě daří. KPI je zkratka slov Key Performance Indicator. Přeložit to můžeme jako ukazatel výkonnosti či klíčové metriky. KPI může mít několik ukazatelů od finančních až po spokojenost zaměstnanců. Metrikou KPI tak můžeme měřit například: obrat, velikost finanční rezervy, fluktuace zaměstnanců ve firmě, počet žen na pracovních i vedoucích pozicích, podíl společnosti na trhu, počet vracejících se zákazníků, efektivita práce z pohledu doby dodávek či prodaných produktů, atd… KPI si může každá firma nastavit vlastí pomocí analytických nástrojů (například Google Analytics). Za delší časové období pomáhá KPI vyhodnotit efektivitu firmy a nastavit případné potřebné změny pro vyšší výkon a zisk.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z