Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Router

Router se dá překládat také jako směrovač, je to zařízení, které směřuje datové pakety dvou či více počítačových sítí.

Další pojmy

Rank

Výraz rank značí určité pořadí, případně hodnocení. Může se jednat například o hodnocení samotných stránek, vyjádřené číslem. Nejznámější pak je Page Rank (PR), což je hodnocení stránek od společnosti Google a S-rank, tedy hodnocení českého vyhledávače Seznam. Zpravidla se zde jedná o bodování v rozmezí 1-10 a dnes už toto hodnocení webů není důležité.

Redakční systém

Systém sloužící pro publikování informací bez výraznější IT podpory a bez nutných znalostí programování či složitých webových úprav. Prostřednictvím redakčních systémů jsou nejčastěji publikovány články, které je možné různě administrativně upravovat. Asi nejznámějším redakčním systémem, který je dostupný i ve free verzi, je WordPress.

Really Simple Syndication (RSS)

Technologie RSS umožňuje výměnu a sdílení obsahu internetových stránek a prezentací, většinou formou odběru upozornění na novinky. S pomocí této technologie bude uživatel přijímat pouze obsah, který si sám vybere, a to v podobě stručného výtahu. Po zrušení Google Readeru je nejznámější RSS čtečkou Feedly.

Router

Router se dá překládat také jako směrovač, je to zařízení, které směřuje datové pakety dvou či více počítačových sítí.

Responziv

Neboli rezponzivní web design je v dnešní době něco, bez čeho se neobejde žádná webová stránka. Jedná se totiž o takové stylování HTML, které se umí přizpůsobit každému zařízení – od klasického počítače, přes tablety a mobily všeho druhu. Webové stránky bez responzivního designu jsou v dnešní době znevýhodněné vyhledávači (Google, Seznam) a ve výsledcích vyhledávání se zpravidla nezobrazují na předních pozicích a leckdy je téměř nemožné je pomocí organického vyhledávání vůbec nalézt.

RTB

RTB je zkratka slov Real Time Bidding neboli nabídka v „reálném čase“. Jedná se o nástroj pro nákup a prodej online reklamy. Oproti klasické PPC reklamě je u RTB možné přesnější zaměření cílové skupiny, čímž můžete dosáhnout vyšší míry prokliku i konverzního poměru.

React.JS

React.js (často jen "React") je otevřená knihovna JavaScriptu pro vývoj uživatelských rozhraní. Byl vyvinut a je udržován společností Facebook. Zde je stručný přehled toho, co je React a k čemu se používá: Komponentový přístup: Vše v Reactu je postaveno kolem pojmu "komponenty". Komponenta je jednotka kódu, která reprezentuje část uživatelského rozhraní. Komponenty mohou být znovu použity v různých částech aplikace a mohou obsahovat další komponenty. Deklarativní: React umožňuje definovat, jak by mělo uživatelské rozhraní vypadat pro daný stav aplikace, aniž byste museli řídit, jak se změny skutečně provádějí. Když se stav aplikace změní, React automaticky aktualizuje uživatelské rozhraní tak, aby odpovídalo novému stavu. Virtuální DOM: React vytváří "virtuální" reprezentaci skutečného DOM ve webovém prohlížeči. Když dojde ke změně ve stavu aplikace, React vytvoří nový virtuální DOM a porovná jej s předchozím. Poté aktualizuje skutečný DOM pouze tam, kde došlo ke změnám. Tento proces zvyšuje výkonnost a efektivitu při aktualizaci uživatelského rozhraní. Jednosměrný tok dat: V Reactu mají data tendenci proudit v jednom směru, od rodičovských komponent k dceřiným komponentám. To pomáhá vytvářet čitelnější a předvídatelnější kód. Použití JSX: React používá syntaxi zvanou JSX, což je kombinace JavaScriptu a XML. Umožňuje to definovat uživatelské rozhraní přímo v JavaScriptu. Rozsáhlý ekosystém: Díky své popularitě má React rozsáhlý ekosystém nástrojů, knihoven a komunitních zdrojů, což usnadňuje vývoj aplikací. Použití: React se primárně používá pro vývoj jednostránkových aplikací (SPA), ale díky technologii React Native lze vytvářet i mobilní aplikace pro iOS a Android. React lze také integrovat do vícestránkových aplikací pro dynamický obsah. Celkově je React oblíbený pro vývoj moderních webových a mobilních aplikací díky své výkonnosti, flexibilitě a široké komunitní podpoře.

ROI (Return on Investment)

ROI (Return on Investment) v kontextu sociálních médií se vztahuje k měření výkonnosti a efektivity marketingových kampaní na sociálních platformách. Je to ukazatel, který porovnává hodnotu získanou z marketingové aktivity (např. zvýšené prodeje, interakce nebo povědomí o značce) s náklady spojenými s touto aktivitou.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z