E-business

V podstatě se jedná o termín popisující podnikání pomocí internetu a komunikačních technologií.