Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Event web

Internetové stránky nebo mikrostránky, které slouží k propagaci určité akce. Většinou se jedná o nekomerční prezentaci, která má za cíl nalákat nikoliv zákazníky, ale účastníky různých společenských událostí, sportovních akcí a pracovních konferencí.

Další pojmy

E-business

V podstatě se jedná o termín popisující podnikání pomocí internetu a komunikačních technologií.

E-commerce

Obchodní operace a aktivity, které využívají elektronických komunikačních prostředků k realizaci cílů.

E-government

Systém elektronické komunikace s úřady a institucemi veřejného sektoru. Cílem je především vyšší efektivita kontroly a také usnadnění práce podnikatelům, občanům i úřadům.

E-learning

Označuje výukové kurzy na internetu (dnes spíš výjimečně i na DVD nebo CD).

Enterprise Resource Planning (ERP)

Informační systém, využívající co nejlepší integrace firemních procesů, mající za cíl jejich automatizaci a usnadnění práce s nimi. Tyto systémy mohou spravovat různé oblasti firemní činnosti, například logistiku, prodej, účetnictví, komunikaci se zákazníky a další.

Event web

Internetové stránky nebo mikrostránky, které slouží k propagaci určité akce. Většinou se jedná o nekomerční prezentaci, která má za cíl nalákat nikoliv zákazníky, ale účastníky různých společenských událostí, sportovních akcí a pracovních konferencí.

Extranet

Internetové stránky, na které může uživatel vstoupit až po přihlášení, registraci či jiné formě zadání údajů. Na rozdíl od běžných webů je zde obsah určitým způsobem chráněn, může být dokonce vrstven pro jednotlivé návštěvníky. Každému se tak může zobrazit jiný obsah. Extranet se využívá hlavně ke vzdálené komunikaci a sdílení neveřejných dokumentů.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z