E-commerce

Obchodní operace a aktivity, které využívají elektronických komunikačních prostředků k realizaci cílů.