Enterprise Resource Planning (ERP)

Informační systém, využívající co nejlepší integrace firemních procesů, mající za cíl jejich automatizaci a usnadnění práce s nimi. Tyto systémy mohou spravovat různé oblasti firemní činnosti, například logistiku, prodej, účetnictví, komunikaci se zákazníky a další.