Pixel

Pixel je základní a nejmenší jednotkou digitálního obrazu, bitmapové grafiky. V podstatě se jedná o každý jeden nedělitelný bod určité barvy na monitoru. Soustava pixelů pak tvoří celkový obraz, který vidíme. Jednotlivé pixely nejsou uspořádány nahodile, ve skutečnosti vytváří přesnou mřížku, takže je možné každý bod přesně specifikovat a identifikovat.