Metadata

Metadata jsou informace nižší úrovně. U webových stránek jsou velice důležité, pracují s nimi vyhledávače. Příklady metadat jsou například: Title- titulek, Description- stručný popis, Keywords- klíčová slova.