Server

Server je speciální počítač, který slouží jako úložiště dat. Druhů serverů je několik desítek, liší se podle toho, k čemu jsou dedikovány. Webový server například slouží k poskytování WWW stránek, tiskový server zpřístupňuje tiskárny, přes aplikační servery fungují například e-maily nebo počítačové online hry.