SSL

Z anglického Secure Sockets Layer, jedná se o protokol, neboli vrstvu mezi HTTP a rodinou protokolů TCP/IP, která zajišťuje šifrování a autentizaci přenesených dat.