Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Snapchat

Snapchat je mobilní aplikace, která umožňuje zasílání a chvilkové sdílení obrázků a zpráv. Její hlavní charakteristikou je to, že zasílané fotky jsou jen dočasné, čímž je omezena možnost jejich dalšího šíření a zneužití.

Další pojmy

Snapchat

Snapchat je mobilní aplikace, která umožňuje zasílání a chvilkové sdílení obrázků a zpráv. Její hlavní charakteristikou je to, že zasílané fotky jsou jen dočasné, čímž je omezena možnost jejich dalšího šíření a zneužití.

SEO

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization, tedy optimalizaci pro vyhledávače. Tento pojem zahrnuje větší množství operací, jejichž cílem je optimalizace stránek pro potřeby vyhledávačů.

SSL

Z anglického Secure Sockets Layer, jedná se o protokol, neboli vrstvu mezi HTTP a rodinou protokolů TCP/IP, která zajišťuje šifrování a autentizaci přenesených dat.

Server

Server je speciální počítač, který slouží jako úložiště dat. Druhů serverů je několik desítek, liší se podle toho, k čemu jsou dedikovány. Webový server například slouží k poskytování WWW stránek, tiskový server zpřístupňuje tiskárny, přes aplikační servery fungují například e-maily nebo počítačové online hry.

SPF

Zkratka výrazu Sender Policy Framework. Jedná se, podobně jako v případě DKIM, o validační systém, který chrání příjemce e-mail před nevyžádanou poštou neboli spamem. Na rozdíl od DKIM SPF pouze ověřuje adresu odesílatele. Administrátoři serverů mohou podle SPF poznat, jaké počítače z dané domény mohou elektronickou poštu posílat. Implementace SPF se skládá ze tří částí: publikační politiky, kontrola a použití SPF záznamů, revize přeposílané pošty. Oproti DKIM se jedná o zastaralejší a náročnější způsob ochrany před spamem, který má však stále své místo.

SERP

SERP je zkratkou anglických slov Search Engine Result Page – ve volném překladu stránka výsledků vyhledávání. Používá se v souvislosti s vyhledávači typu Google a Seznam (Bing, Duck Duck Go…). Jak už český název napovídá SERP je to, co vidíte poté, co do lišty vyhledávače zadáte termín, který hledáte. Výsledky v SERP jsou ovlivněné jak placenou reklamou, tak i SEO a linkbuildingem. Dostat se na první pozice v SERPu je velmi přínosné pro každý e-shop i podnikatele, ale jedná se o běh na dlouhou trať. Výsledky v SERPu se pravidelně mění na základě změn na webu i na dalších faktorech. Pro uživatele je zároveň důležité vědět, že první pozice v SERPu se vždy nemusí rovnat těm nejkvalitnějším výsledkům, zvláště, pokud se jedná o placenou reklamu. Google, Seznam i ostatní vyhledávače se však na první pozice přirozeného (organického) vyhledávání, snaží umisťovat ty nejrelevantnější výsledky.

Sketch

"Sketch" je název designového softwaru, který je populárně využíván pro navrhování uživatelských rozhraní (UI) pro webové stránky amobilní aplikace. Představuje alternativu k jiným nástrojům, jako je Adobe XD, Figma, a InVision. Hlavní vlastnosti a využití Sketche zahrnují: Vektorové nástroje: Sketch je primárně vektorový designový nástroj, což znamená, že navržené prvky mohou být snadno škálovány na různé velikosti bez ztráty kvality. Symboly: Tyto znovupoužitelné komponenty umožňují designérům vytvářet a aktualizovat opakované prvky napříč mnoha artboardy (plátny). Rychlé prototypování: S funkcí prototypování můžete rychle vytvářet interaktivní náhledy svých designů.   Spolupráce: I když Sketch původně nebyl postaven jako nástroj pro týmovou spolupráci, novější aktualizace a doplňky (jako je Sketch Cloud) umožňují sdílení a spolupráci na designech. Export nástrojů: Sketch umožňuje snadný export aktiv a komponent pro vývojáře, což usnadňuje transformaci designů na skutečné produkty. Původně byl Sketch dostupný pouze pro macOS, což omezovalo jeho použití mezi designéry, kteří pracovali na jiných platformách. Nicméně s rostoucí popularitou Sketche a s nástupem dalších nástrojů, se trh pro nástroje UI/UX designu stal více konkurenčním. Pokud se zajímáte o design uživatelských rozhraní nebo UX design, Sketch je jedním z nástrojů, které byste měli zvážit přidání do svého repertoáru.

Symfony

Symfony je PHP framework, který je určen k vytváření webových aplikací. Symfony je jedním z nejpopulárnějších a nejrozšířenějších PHP frameworků na trhu a je známý svou modularitou, výkonností a spolehlivostí.

SASS/CSS

SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) je preprocesor pro jazyk CSS (Cascading Style Sheets). Pomáhá vývojářům napsat kód efektivněji, organizovaněji a s větší přehledností. SASS rozšiřuje standardní schopnosti CSS o některé funkce, které činí vývoj stylů pro webové stránky mnohem snazším a flexibilnějším. Hlavní funkce a výhody SASS zahrnují: Proměnné: Umožňují definovat hodnoty, které můžete použít v celém stylu, např. barvy, velikost fontu atd. Vnořené pravidla: Umožňují definovat pravidla uvnitř jiných pravidel, což činí CSS strukturovanějším a snáze čitelným. Mixiny: Jsou to definovatelné skupiny deklarací, které můžete vložit kdekoli v CSS. Dědičnost: Umožňuje sdílet soubor deklarací mezi selektory. Operátory: Můžete provádět matematické výpočty přímo v CSS. Importování: Umožňuje kombinovat více SASS souborů do jednoho kompilovaného CSS souboru. CSS je jazyk, který se používá k definování stylů pro webové stránky. Určuje, jak budou různé HTML prvky (jako nadpisy, odkazy, seznamy atd.) zobrazeny na webové stránce. SASS tedy funguje tak, že vývojáři napíšou své styly v rozšířené syntaxi SASS a poté použijí nástroje, které tento SASS kód kompilují do běžného CSS kódu, který mohou prohlížeče číst. Použití SASS může výrazně zvýšit produktivitu a udržitelnost kódu, zejména pro větší projekty nebo pro týmy s více vývojáři.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z