Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Business to Business (B2B)

Vztah mezi dvěma firmami. Většinou se zkratkou B2B označuje vztah dodavatele a odběratele.

Další pojmy

Baner

Interaktivní prvek ve formě znaku, obrázku či animace, který slouží především k reklamním účelům. Slouží jako aktivní odkaz.

Banerová slepota

Označuje jev, kdy uživatelé internetu přehlíží výrazné reklamní prvky, protože jsou jimi přesyceni.

Blind Friendly Web

Metoda vytváření webů, které jsou dostupné především pro zrakově postižené, tedy pro lidi, kteří využívají pro čtení sluch a hmat. Blind Friendly Web je aplikace, která vznikla v České republice a je dílem vývojáře Radka Pavlíčka. Pravidla takto vytvořených stránek jsou vystupňována podle priority do tří skupin: Pravidla nejvyšší priority Pravidla střední priority Pravidla nízké priority

Blog

Webová stránka určená k prezentaci názorů, postupů nebo firemní kultury. Může sloužit k propagaci společnosti hned několika způsoby. První je vlastní blog, na kterém prezentujeme právě firemní kulturu a naše postupy. Druhá možnost je využití osobních blogů souvisejících s naším tématem, oslovit jejich autory a využívat je pro svou propagaci.

Bounce rate

Míra okamžitého opuštění webu je označení statistiky v Google Analytics, která označuje počet návštěvníků webu, kteří opustili naši stránku rovnou ze vstupní stránky. Může to značit buď závažné chyby na webu (a Google weby s vysokým bounce rate často penalizuje), ale také může jít pouze o to, že návštěvník hledal odpověď, kterou na vstupní stránce získal.

Browser

Tento výraz se občas používá pro prohlížeč. Prohlížeče jsou například Google Chrome, Internet Explorer nebo Mozila Firefox. Neplést si s vyhledávačem (Google.cz, Seznam.cz).

Business to Business (B2B)

Vztah mezi dvěma firmami. Většinou se zkratkou B2B označuje vztah dodavatele a odběratele.

Business to Consumer (B2C)

Označení vztahu prodejce a zákazníka v e-komerci, který vede k prodeji zboží přes internet.

Business to Employee (B2E)

Obchodní či pracovní vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Komunikace zde probíhá především za pomoci podnikových portálů a dalších informačních technologií. Tyto vztahy jsou většinou podpořeny smlouvou obou zúčastněných stran a upravené zákonem.

Buzzmarketing

Marketingová strategie, která se snaží vyvolat rozruch kolem svého produktu či jednání. Jejím účelem je vyvolat širokou debatu. (Vhodým příkladem může být například „Fofola”).

Backend

Tímto pojmem se označuje ta část webové aplikace, která slouží k úpravám webu a zpracování dat. Slovo vzniklo spojením dvou anglických slov back a end = zadní část. Opakem je frontend.

Botnet

Botnet je autonomický internetový robot. Dnes se tento termín většinou používá v souvislosti se škodlivým softwarem (tzv. malwarem) ve smyslu sítě „zotročených“ zařízení, které slouží útokům. Botnety se často používají k D(D)OS útokům, ale i k dalšímu šíření škodlivého softwaru.

Brand

V doslovném překladu znamená brand „značka“. Jedná se o celkové vnímání značky širokou veřejností. Do brandu spadá vše – od názvu firmy přes její logo a celkovou komunikaci.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z