Business to Business (B2B)

Vztah mezi dvěma firmami. Většinou se zkratkou B2B označuje vztah dodavatele a odběratele.