Blind Friendly Web

Metoda vytváření webů, které jsou dostupné především pro zrakově postižené, tedy pro lidi, kteří využívají pro čtení sluch a hmat. Blind Friendly Web je aplikace, která vznikla v České republice a je dílem vývojáře Radka Pavlíčka. Pravidla takto vytvořených stránek jsou vystupňována podle priority do tří skupin:

  • Pravidla nejvyšší priority
  • Pravidla střední priority
  • Pravidla nízké priority