Bounce rate

Míra okamžitého opuštění webu je označení statistiky v Google Analytics, která označuje počet návštěvníků webu, kteří opustili naši stránku rovnou ze vstupní stránky. Může to značit buď závažné chyby na webu (a Google weby s vysokým bounce rate často penalizuje), ale také může jít pouze o to, že návštěvník hledal odpověď, kterou na vstupní stránce získal.