Business to Employee (B2E)

Obchodní či pracovní vztah mezi zaměstnancem a jeho zaměstnavatelem. Komunikace zde probíhá především za pomoci podnikových portálů a dalších informačních technologií. Tyto vztahy jsou většinou podpořeny smlouvou obou zúčastněných stran a upravené zákonem.