Click Rate (CR)

Click Rate je pojem z internetové reklamy a online marketingu a vyjadřuje poměr počtu kliknutí na reklamní baner a počtu zobrazení tohoto baneru. Na rozdíl od druhé možnosti Click Trough Rate, nemusí uživatel přejít přímo na cílovou stránku. V podstatě je to jeden z ukazatelů účinnosti reklamy.