Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

CPC

Zkratka anglických slov Cost Per Click. Pojem z oblasti internetové reklamy PPC, vyjadřující maximální cenu za kliknutí uživatele, která nemůže být nikdy překročena. Je to také důležitý ukazatel při hodnocení celkové úspěšnosti PPC reklamní kampaně.

Další pojmy

Captcha

Způsob ochrany proti spamům robotů, především v diskuzních fórech a volně přístupných komentářích k příspěvkům. Může mít mnoho podob od přepisování kódu, vybírání správného obrázku nebo řešení hádanek. Proti robotům je často neúčinná.

Click Rate (CR)

Click Rate je pojem z internetové reklamy a online marketingu a vyjadřuje poměr počtu kliknutí na reklamní baner a počtu zobrazení tohoto baneru. Na rozdíl od druhé možnosti Click Trough Rate, nemusí uživatel přejít přímo na cílovou stránku. V podstatě je to jeden z ukazatelů účinnosti reklamy.

ClickThrough Popularity (CTP)

Tato statistika kliků na odkaz a míru opuštěnosti stránky posuzuje popularitu webu. Některé vyhledávače ji využívají, aby zvýšily relevantnost vyhledávání. Jedná se o poměr počtu uživatelských kliknutí na daný odkaz ve výsledcích vyhledávání, a doby, jak dlouho na takto zobrazené stránce uživatelé setrvají.

ClickThroughRate (CTR)

Tento termín je využívaný v internetové reklamě a představuje míru prokliku. Měří úspěšnost inzertních kampaní. Znamená poměr toho, kolikrát byl reklamní baner zobrazen, a kolikrát na něj bylo kliknuto. Zohledňuje se i skutečná návštěvnost cílového webu těmi uživateli, kteří na tento baner klikli. V tomto případě se neměří doba, kterou uživatelé na stránkách stráví.

Content

Obsah. Od blogů až po e-knihy. Dobrý obsah dokáže udržet uživatele na vašem webu a přimět ho ke koupi i propagaci vaší značky.

Content Management System (CMS)

Software, který slouží ke správě obsahu webových stránek. Tímto redakčním systémem se web ovládá, a o jeho správu se může starat i osoba, která nemá hluboké znalosti v oblasti programování.

Cookies

Soubory, sloužící k usnadnění práce s webem. Jako cookie jsou označována data, která webový server odešle prohlížeči uživatele. Následně jsou uložena v počítači příjemce. Jejich funkcí je identifikace uživatele a evidování jeho aktivit na daném webu. Práce je usnadněna díky personalizaci a uložení uživatelských jmen, předvoleb nebo hesel. Jejich ukládání může uživatel zakázat.

Copywriter

Autor reklamních textů, sloganů, popisu zboží a obecně prodejního obsahu (nejen) na webu.

Copywriting

Psaní internetových textů. Činnost, která zahrnuje psaní PR článků, ale také článků v magazínech a na blozích, popisků v elektronických obchodech atd. Jedná se také o optimalizaci stránek pro vyhledávače formou textu a snahu o co nejlepší přístupnost uživateli.

CPC

Zkratka anglických slov Cost Per Click. Pojem z oblasti internetové reklamy PPC, vyjadřující maximální cenu za kliknutí uživatele, která nemůže být nikdy překročena. Je to také důležitý ukazatel při hodnocení celkové úspěšnosti PPC reklamní kampaně.

Cross-selling

Marketingová strategie spočívající v nabízení produktů nenásilnou formou, v souvislosti s určitým obsahem webu, který je tomuto produktu, službě či obsahu příbuzný. Například při čtení zajímavého článku o zdraví, je uvedena poznámka, kde si zakoupit určitý zdravý přípravek nebo potravinu.

CSS

Anglická zkratka Cascading Style Sheets - tabulky pro kaskádové styly. Označuje v informatice jazyk zobrazení prvků stránek, které jsou psány v jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním cílem je jasné vymezení vzhledu daného dokumentu od jeho obsahu a struktury pro potřeby návrhářů stránek a webmasterů.

CRM

„Customer Relationship Management” je systém na schraňování důležitých informací o zákaznících.

CTA – Call To Action

Z angličtniny překládáme doslovně jako výzvu k akci. Jedná se o marketingový přístup, při kterém ponouknete návštěvníka stránek, aby jednal. Typicky například fráze: kupte si, přijďte na naši degustaci, objednejte si předplatné a podobně. Dnes už jsou však výzvy mnohem propracovanější a často hraje roli nejen text, ale také například barva nebo umístění tlačítek či správné načasování, vytvoření důvěry mezi prodejcem a zákazníkem.

Content marketing

Obsahový marketing. Tvorba kvalitního interního i externího obsahu za účelem vzdělat či pobavit návštěvníky webu a zvýšit tak prodejnost i povědomí o značce.

Cache

Cache nebo také „keš, keše“ můžeme přeložit termínem vyrovnávací paměť či mezipaměť. Slouží k rychlejšímu načítání webových stránek, protože se do cache ukládají data z předchozích návštěv. Když tak po několikáté navštívíte stejnou webovou stránku, nemusí se vše načítat a stahovat znovu od začátku a všechno je tak rychlejší. Cache však právě díky této své funkci mohou působit na webových stránkách problémy. Zvlášť pokud na nich došlo k důležitým změnám, které se vám kvůli vyrovnávací paměti nenačtou. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit. První a nejjednodušší je „tvrdé obnovení stránky“, které na Windows klávesnici uděláte snadno pomocí klávesové zkratky ctrl+F5. Jistějším způsobem je však mezipaměť vymazat v nastavení vašeho prohlížeče.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z