CRM

„Custumer Relationship Management” je systém na schraňování důležitých informací o zákaznících.