Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

CRM

„Customer Relationship Management” je systém na schraňování důležitých informací o zákaznících.

Další pojmy

Captcha

Způsob ochrany proti spamům robotů, především v diskuzních fórech a volně přístupných komentářích k příspěvkům. Může mít mnoho podob od přepisování kódu, vybírání správného obrázku nebo řešení hádanek. Proti robotům je často neúčinná.

Click Rate (CR)

Click Rate je pojem z internetové reklamy a online marketingu a vyjadřuje poměr počtu kliknutí na reklamní baner a počtu zobrazení tohoto baneru. Na rozdíl od druhé možnosti Click Trough Rate, nemusí uživatel přejít přímo na cílovou stránku. V podstatě je to jeden z ukazatelů účinnosti reklamy.

ClickThrough Popularity (CTP)

Tato statistika kliků na odkaz a míru opuštěnosti stránky posuzuje popularitu webu. Některé vyhledávače ji využívají, aby zvýšily relevantnost vyhledávání. Jedná se o poměr počtu uživatelských kliknutí na daný odkaz ve výsledcích vyhledávání, a doby, jak dlouho na takto zobrazené stránce uživatelé setrvají.

ClickThroughRate (CTR)

Tento termín je využívaný v internetové reklamě a představuje míru prokliku. Měří úspěšnost inzertních kampaní. Znamená poměr toho, kolikrát byl reklamní baner zobrazen, a kolikrát na něj bylo kliknuto. Zohledňuje se i skutečná návštěvnost cílového webu těmi uživateli, kteří na tento baner klikli. V tomto případě se neměří doba, kterou uživatelé na stránkách stráví.

Content

Obsah. Od blogů až po e-knihy. Dobrý obsah dokáže udržet uživatele na vašem webu a přimět ho ke koupi i propagaci vaší značky.

Content Management System (CMS)

Software, který slouží ke správě obsahu webových stránek. Tímto redakčním systémem se web ovládá, a o jeho správu se může starat i osoba, která nemá hluboké znalosti v oblasti programování.

Cookies

Soubory, sloužící k usnadnění práce s webem. Jako cookie jsou označována data, která webový server odešle prohlížeči uživatele. Následně jsou uložena v počítači příjemce. Jejich funkcí je identifikace uživatele a evidování jeho aktivit na daném webu. Práce je usnadněna díky personalizaci a uložení uživatelských jmen, předvoleb nebo hesel. Jejich ukládání může uživatel zakázat.

Copywriter

Autor reklamních textů, sloganů, popisu zboží a obecně prodejního obsahu (nejen) na webu.

Copywriting

Psaní internetových textů. Činnost, která zahrnuje psaní PR článků, ale také článků v magazínech a na blozích, popisků v elektronických obchodech atd. Jedná se také o optimalizaci stránek pro vyhledávače formou textu a snahu o co nejlepší přístupnost uživateli.

CPC

Zkratka anglických slov Cost Per Click. Pojem z oblasti internetové reklamy PPC, vyjadřující maximální cenu za kliknutí uživatele, která nemůže být nikdy překročena. Je to také důležitý ukazatel při hodnocení celkové úspěšnosti PPC reklamní kampaně.

Cross-selling

Marketingová strategie spočívající v nabízení produktů nenásilnou formou, v souvislosti s určitým obsahem webu, který je tomuto produktu, službě či obsahu příbuzný. Například při čtení zajímavého článku o zdraví, je uvedena poznámka, kde si zakoupit určitý zdravý přípravek nebo potravinu.

CSS

Anglická zkratka Cascading Style Sheets - tabulky pro kaskádové styly. Označuje v informatice jazyk zobrazení prvků stránek, které jsou psány v jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním cílem je jasné vymezení vzhledu daného dokumentu od jeho obsahu a struktury pro potřeby návrhářů stránek a webmasterů.

CRM

„Customer Relationship Management” je systém na schraňování důležitých informací o zákaznících.

CTA – Call To Action

Z angličtniny překládáme doslovně jako výzvu k akci. Jedná se o marketingový přístup, při kterém ponouknete návštěvníka stránek, aby jednal. Typicky například fráze: kupte si, přijďte na naši degustaci, objednejte si předplatné a podobně. Dnes už jsou však výzvy mnohem propracovanější a často hraje roli nejen text, ale také například barva nebo umístění tlačítek či správné načasování, vytvoření důvěry mezi prodejcem a zákazníkem.

Content marketing

Obsahový marketing. Tvorba kvalitního interního i externího obsahu za účelem vzdělat či pobavit návštěvníky webu a zvýšit tak prodejnost i povědomí o značce.

Cache

Cache nebo také „keš, keše“ můžeme přeložit termínem vyrovnávací paměť či mezipaměť. Slouží k rychlejšímu načítání webových stránek, protože se do cache ukládají data z předchozích návštěv. Když tak po několikáté navštívíte stejnou webovou stránku, nemusí se vše načítat a stahovat znovu od začátku a všechno je tak rychlejší. Cache však právě díky této své funkci mohou působit na webových stránkách problémy. Zvlášť pokud na nich došlo k důležitým změnám, které se vám kvůli vyrovnávací paměti nenačtou. Existuje několik způsobů, jak tento problém vyřešit. První a nejjednodušší je „tvrdé obnovení stránky“, které na Windows klávesnici uděláte snadno pomocí klávesové zkratky ctrl+F5. Jistějším způsobem je však mezipaměť vymazat v nastavení vašeho prohlížeče.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z