CSS

Anglická zkratka Cascading Style Sheets – tabulky pro kaskádové styly. Označuje v informatice jazyk zobrazení prvků stránek, které jsou psány v jazycích HTML, XHTML či XML. Hlavním cílem je jasné vymezení vzhledu daného dokumentu od jeho obsahu a struktury pro potřeby návrhářů stránek a webmasterů.