Copywriting

Psaní internetových textů. Činnost, která zahrnuje psaní PR článků, ale také článků v magazínech a na blozích, popisků v elektronických obchodech atd. Jedná se také o optimalizaci stránek pro vyhledávače formou textu a snahu o co nejlepší přístupnost uživateli.