PPC

PPC, také Pay Per Click, znamená v překladu platba za kliknutí. Především se jedná o klikání na reklamy, nejčastěji ve formě malého baneru, u kterých jejich vystavovatel zaplatí až za reálná kliknutí uživatelů.