Packet

Packet je balíček informací, které jsou šířeny na internetu. Přenos dat probíhá pomocí přepojování packetů a každý obsahuje data uživatelská, stejně jako řídící. Sítě využívající taková data dokážou adresovat více cílových uživatelů a eliminují některé chyby.