Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Prefix

Prefix je používán při tvorbě názvů proměnných a dalších identifikátorů. V případě WordPressu se může jednat například o prefix „wp_“ pro tabulky.

Další pojmy

Packet

Packet je balíček informací, které jsou šířeny na internetu. Přenos dat probíhá pomocí přepojování packetů a každý obsahuje data uživatelská, stejně jako řídící. Sítě využívající taková data dokážou adresovat více cílových uživatelů a eliminují některé chyby.

PPC

PPC, také Pay Per Click, znamená v překladu platba za kliknutí. Především se jedná o klikání na reklamy, nejčastěji ve formě malého baneru, u kterých jejich vystavovatel zaplatí až za reálná kliknutí uživatelů.

Plugin

Plugin bychom mohli chápat jednoduše jako rozšíření. V IT se pak jedná o rozšíření určitého programu, aplikace či jiné softwarové součásti. Plugin je označován také jako zásuvný modul.

Portál

Vstupní brána, internetové stránky, které jsou určené pro široký okruh uživatelů a umožňují přístup k velkému množství nejrůznějších informací. Portály umožňují provozování e-shopů, vlastní e-mailovou schránku, je s nimi možné fulltextové vyhledávání.

Proklik

Proklikem rozumíme takové kliknutí na určitou reklamu či baner, které vede k přesměrování na cílové stránky. Za proklik se nepovažuje kliknutí na odkaz, které nevede k načtení stránek. Počítání prokliků je velmi důležité pro optimalizaci stránek, stejně jako pro účely propagace.

Pixel

Pixel je základní a nejmenší jednotkou digitálního obrazu, bitmapové grafiky. V podstatě se jedná o každý jeden nedělitelný bod určité barvy na monitoru. Soustava pixelů pak tvoří celkový obraz, který vidíme. Jednotlivé pixely nejsou uspořádány nahodile, ve skutečnosti vytváří přesnou mřížku, takže je možné každý bod přesně specifikovat a identifikovat.

Persona

Modelový zástupce vaší cílové skupiny, pro kterého „to“ celé děláte. Je nezbytně nutné vaše zákazníky poznat, a pak si vytvořit personu podle demografických, ekonomických aj. kritérií. Vždy se ptejte: Skutečně bude tenhle obsah Emmu (personu) zajímat? Pro koho to vlastně dělám? Příklad toho, jak by mohla persona vypadat:

Proto-persona

Viz Persona s tím rozdílem, že při vytváření proto-persony nemůžeme vycházet z reálných dat, protože se vytváří ještě před tím, než na konkrétní produkt / službu máme zákazníky (např. před otevřením e-shopu.)

Podcast

Podcast je oblíbenou formou obsahu na internetu. Jedná se o mluvené slovo ve formě mp3. Tento výraz vznikl ze složení slov iPod (mp3 přehrávač od společnosti Apple) a „broadcasting“ neboli „vysílání“. Podcast je příspěvek v obvyklé délce několika desítek minut. Často se jedná o rozhovor se zajímavou osobností nebo povídání samotného autora o tématech zajímavých pro jeho cílovou skupinu. Jeden z neznámějších podcastů dělá americký spisovatel motivační literatury Tim Ferris.

Pop-up okno

Vyskakovací okno – často reklama, která překryje obsah webové stránky (či programu), který si zrovna prohlížíte. Pop-up reklama vás často nutí kliknout na svůj obsah, aby se vám zobrazil obsah, který vás zajímá. V dnešní době se sice stále jedná o častý prvek programů, a především webových stránek, avšak také velmi uživatelsky nepříjemný a vyhledávače začínají weby s tímto druhem reklamy pomalu znevýhodňovat.

Prefix

Prefix je používán při tvorbě názvů proměnných a dalších identifikátorů. V případě WordPressu se může jednat například o prefix "wp_" pro tabulky.

Photoshop

Photoshop je software pro úpravu fotografií a grafický design, který byl vyvinut společností Adobe Systems. Od svého vzniku v roce 1988 se stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro grafické designéry, fotografy a umělce. Photoshop umožňuje uživatelům upravovat obrázky na pixelové úrovni a nabízí množství nástrojů pro úpravu barev, textur, vrstev a efektů. Pomocí Photoshopu můžete: Opravovat fotografie: odstranění nežádoucích objektů, korekce barev, úprava osvětlení atd. Vytvářet grafické designy: od vizitek a brožur až po komplexní vizuální kompozice. Vytvářet digitální umění: malování, kreslení a vytváření složitých ilustrací. Navrhovat webové stránky a rozhraní: ačkoli existují specializovanější nástroje pro design webových stránek, mnoho designérů stále používá Photoshop pro návrhy. Animace: ačkoliv Photoshop není primárně určen pro animaci, umožňuje vytvářet jednoduché animace, zejména GIFy. Díky svým pokročilým nástrojům a možnostem je Photoshop oblíbený u profesionálů v oblasti grafiky, ale také u amatérů, kteří se chtějí věnovat úpravě fotografií nebo vytváření digitálního umění. Přestože je software placený, nabízí Adobe často zkušební verze, které umožňují uživatelům vyzkoušet jeho funkcionalitu ještě před zakoupením.

PHP

PHP je skriptovací jazyk, který byl původně vytvořen pro vytváření dynamických webových stránek. PHP je rekurzivní zkratka pro "PHP: Hypertext Preprocessor". PHP se používá hlavně k následujícím účelům: Webové stránky a aplikace: PHP může generovat HTML, pracovat s databázemi, posílat a přijímat cookies, zpracovávat formuláře a provádět mnoho dalších webových operací. Integrace s databázemi: PHP se často používá v kombinaci s databázemi, jako jsou MySQL, PostgreSQL, SQLite a mnohé další, aby bylo možné ukládat, načítat a manipulovat s daty pro webové aplikace. CMS a platformy: Mnoho populárních obsahových management systémů (CMS) a platforem, jako je WordPress, Joomla! a Drupal, je napsáno v PHP. Frameworky: Existuje mnoho PHP frameworků, které usnadňují vývojářům tvorbu aplikací. Příklady zahrnují Laravel, Symfony, CodeIgniter a mnoho dalších. API: PHP může být také používáno k vytváření a spotřebě webových API. Skriptování na straně serveru: PHP je "server-side" jazyk, což znamená, že kód se vykonává na serveru, nikoli v prohlížeči uživatele. To umožňuje vytvářet dynamický obsah na základě různých podmínek, například základě vstupu uživatele nebo dat v databázi. Konzolové aplikace: Ačkoli PHP je primárně známé jako webový jazyk, může být také používáno k vytváření konzolových aplikací. Přestože PHP je stále populární a široce používané, kritici často poukazují na jeho nedostatky v oblasti bezpečnosti, výkonu a konzistence. Mnoho moderních webových aplikací proto využívá jiných technologií nebo kombinuje PHP s jinými jazyky a nástroji.

Phishing

Phishing neboli Phishingový útok je kybernetický podvod, jehož cílem je získat citlivé informace, jako jsou uživatelská jména, hesla, finanční údaje nebo jiné osobní informace. Útočníci se vydávají za důvěryhodné entity, často pomocí e-mailů, falešných webových stránek, SMS zpráv nebo sociálních sítí, aby oklamali oběti a přiměli je poskytnout své údaje. Phishingové útoky mohou vést k finančním ztrátám, krádeži identity nebo kompromitaci osobních dat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z