Proklik

Proklikem rozumíme takové kliknutí na určitou reklamu či baner, které vede k přesměrování na cílové stránky. Za proklik se nepovažuje kliknutí na odkaz, které nevede k načtení stránek. Počítání prokliků je velmi důležité pro optimalizaci stránek, stejně jako pro účely propagace.