Plugin

Plugin bychom mohli chápat jednoduše jako rozšíření. V IT se pak jedná o rozšíření určitého programu, aplikace či jiné softwarové součásti. Plugin je označován také jako zásuvný modul.